Broková střelba je dynamickou střeleckou disciplínou, která se zabývá střelbou na terč letící rychlostí 120Km/h, při které se sportovec dvouhlavňovou brokovou zbraní ( kozlice ) snaží zasáhnout terče – barevné kotoučky o průměru 110 mm. Tyto terče vypouští speciální vrhací zařízení na střelnici a podle brokové disciplíny, v závislosti na rychlosti a kvalitě střelce, jsou zasahovány ve vzdálenosti od 15 do 65 m.. Za platný zásah terče je považován takový zásah, kdy z terče odlétne zrakem viditelný úlomek. Broková střelba se rozděluje do několika disciplín. Mezi nejznámější patří trap, skeet a doubletrap. Tyto disciplíny jsou zaměřené na rychlou reakci a přesnost


Skeet - je disciplína, kteřá se střílí brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány ze dvou věží stejným směrem, zatímco střelec postupuje po třeleckých stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, případně na dva terče najednou. Na každý terč může vystřelit jen jednu ránu. Střílí se po položkách 25 terčů,celkem muži a junioři 125 terčů, ženy a juniorky 75 terčů.

Trap - se střílí na terče vržené ze zákopu 15 m před střelce neznámým směrem. Na každý terč je možno vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po 5 stanovištích, na každém stanovišti jsou 3 vrhačky,které jsou odpalovány podle vloženého programu na povel střelce. Střílí se celkem 125 terčů v závodě mužů a juniorů a 75 terčů v závodě žen a juniorek.

Double Trap - je poměrně novou disciplínou sportovní střelby. Pravidla jsou stejná jako u Trapu, ale s tím rozdílem, že na každém stanovišti se střílí současně na dva terče.

Trap mix, skeet mix- soutěží v ní smíšené dvojice (1 muž a 1 žena), jejichž výsledky ( každý 2 x 25 terčů) se do soutěže sčítají. Po základní části ( 2 x 50 T) následují semifinále 6 nejlepších a "medal matches" 4 nejlepších párů.

zdroj: čss